Česká asociace beachvolejbalových klubů


Přípravný Výbor pro II. ŘS ČABVK  svolává

I.    Řádnou členskou schůzi

Termín: 25.9.2016
Čas: 16.00 
Místo: Praha  - Kotva Braník

Program:

1.     Volba předsedy zasedání.
2.    Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3.    Zpráva o činnosti ČABVK za uplynulý rok
4.    Návrh na financování činnosti ČABVK
5.    Návrh změny názvu ČABVK
6.    Návrh úpravy stanova ČABVK
A.    změna podílu hlasů - minimální podíl hlasů pro každý kraj, snížení podílu členské základny
B.    zřízení funkce Generálního sekretáře Čabvk.

7.    Projednání a schválení „termínovky“ turnajů a herních řádů pro rok 2016.
8.    Přijetí nových řádných členů ČABVK.
9.    Diskuze.

Ing. Jan Herget
V Praze dne 21.8.2016

 


Účelem ČABVK je rozvíjet a podporovat vrcholový, mládežnický i amatérský beach volejbal, organizovat a řídit klubové soutěže v beach volejbale ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem a podporovat činnost beach volejbalových klubů.

 ČABVK - mapa areálů (5/2016)